STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : KURZY

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 zajišťuje již řadu let vzdělávání naší mladé generace v oblastech strojírenství, ekonomiky a elektrotechniky. V roce, kdy naše škola oslavila padesát let od svého vzniku, dochází k rozšíření nabídky v oblasti vzdělávání i pro dospělé, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a vědomosti nejen v technických oblastech. Chceme oslovit např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené, všechny ty, kteří ztratili práci a mají zájem o rekvalifikaci, ale i naše seniory. Věříme, že nabídka vzdělávacích programů pro dospělé zaujme všechny, kteří mají chuť se stále učit, získávat nové poznatky nebo si opakovat vědomosti získané v době studia.


KURZY POŘÁDANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Nabízené kurzy jsou určeny pro zájemce se základním vzděláním, pro uchazeče vyučené v daných oborech nebo zájemce s dokončeným středním vzděláním.

Stručná charakteristika a přehled jednotlivých kurzů pro nadcházející školní rok: 


 • Technické kreslení pro dělnické profese - získání základních znalostí pri tvorbě a čtení výkresové dokumentace

  20 hodin, cena 2 500,- Kč, během školního roku • Základy technické dokumentace - návaznost na měření součástí - seznámení se základy tvorby technické dokumentace v souvislosti s měřením strojních součástí

  20 hodin, cena 2 500,- Kč, během školního roku • Základy měření strojních součástí - osvojení teoretických i praktických zkušeností při měření strojních součástí

  20 hodin, cena 2 500,- Kč, během školního roku • Základy technické dokumentace - získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti práce s technickou dokumentací

  30 hodin, cena 4 500,- Kč, termín duben – květen 2013 • Základy programování a obsluha CNC obráběcích - získání znalostí o tvorbě programů na číslicově řízených strojích a práce na CNC strojích (soustruh, frézka)

  36 hodin, cena 4 900,- Kč, termín duben až červen 2013 • Základy účetnictví - seznámení se systémem účetnictví a s účtováním základních podnikatelských činností

  25 hodin, cena kurzu 2 500,- Kč, během školního roku • Český jazyk pro administrativní pracovníky - seznámení s pravopisnými a gramatickými jevy, v nichž uživatelé českého jazyka nejčastěji chybují, psaní velkých písmen a psaní čárek

  8 hodin, cena 800,- Kč, během školního roku • Němčina ve strojírenství - rozšíření stávajících znalostí o odbornou terminologii

  30 hodin, cena 3 000,- Kč, během školního roku • Základy grafologie - prohloubení sebepoznání a rozpoznání vlastností osobnosti z rukopisu, vypracování jednoduchého grafologického rozboru

  30 hodin, cena 2 500,- Kč, během školního roku • Řeč těla - porozumění řeči těla a využití získaných znalostí pro zlepšení komunikace (co prozradí mimika, gesta, způsob chůze, jak rozpoznat z řeči těla lež, jak posílit sebevědomí…)

  8 hodin, cena 800,- Kč, během školního roku • Prezentační dovednosti - zdokonalení schopnosti mluvit před větším počtem lidí; (jak odbourat trému, jak připravit úspěšnou prezentaci, jak pracovat s publikem…)

  8 hodin, cena 800,- Kč, během školního roku • Komunikační dovednosti - zdokonalení komunikačních dovedností (jak vyjít s různými typy lidí, jak komunikovat v konfliktních situacích, jak být asertivní, proč je důležité umět naslouchat…)

  8 hodin, cena 800,- Kč, během školního rokuKurzy řeči těla, verbální komunikace a prezentačních dovedností je možné absolvovat v prezenční nebo e-learningové formě studia kdykoli i jednotlivci.
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ