STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262


Školní rok 2022/2023
   • Zahájení šk. roku čtvrtek 1. září 2022
   • Ukončení 1. pololetí úterý 31. ledna 2023
   • Ukončení 2. pololetí pátek 30. června 2023

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny středa
26.10.2022 a čtvrtek 27.10.2022
   • Vánoční prázdniny pátek 23.12.2022 až pondělí
02.01.2023

vyučování začne
03.01.2023
   • Pololetní prázdniny pátek 03.02.2023

   • Jarní prázdniny pondělí 06.03.2023 až neděle 12.03.2023

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 06.04.2023

   • Hlavní prázdniny sobota 01.07.2023 až neděle
03.09.2023

šk. rok 2023/2024 začne
04.09.2023

Organizace školního roku 2022/2023  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-12071/2022-1.


Třídní schůzky, den otevřených dveří

Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 11.09.2022

Tematické plány

   • 27.09.2022

Katalogy 1. ročníků

   • 10.11.2022

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

   • 23.11.2022

Rodičovská schůzka 1. čtvrtletí

   • 30.11.2022

Kontrola tematických plánů

   • 23.01.2023

Zápis známek 1. pololetí

   • 25.01.2023

Pedagogická rada 1. pololetí

   • 31.01.2023

Vysvědčení 1. pololetí

   • 17.03.2023

Kontrola tematických plánů

   • 05.04.2023

Pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 19.04.2023

Rodičovská schůzka 3. čtvrtletí

   • 26.06.2023

Zápis známek 2. pololetí

   • 28.06.2023
Pedagogická rada 2. pololetí
   • 29.06.2023
Kontrola tematických plánů
   • 30.06.2023 Vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky - podzimní termín 2022
Třída ústní zkouška praktická zkouška
4.A 22. - 23.05.2023
27.04.2023
4.B 24. - 26.05.2023 24. - 25.04.2023
4.C 16. - 19.05.2023 26. - 27.04.2023
 
Písemná práce z českého jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 13.04.2023 12:30 hod. 
Písemná práce z cizího jazyka (4.A, 4.B, 4.C) 14.04.2023 12:30 hod.

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky - podzimní termín

MŠMT stanovilo termíny didaktických testů od 02.05.2023 do 04.05.2023. Podrobnější informace zde.

 


Závěrečné zkoušky
Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
05.06.2023  12. - 15.06.2023  19. - 21.06.2023


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)

05.10.2022   •  Školení BOZP a PO

 
02.12.2022   • 
Den otevřených dveří

 
27.10.2022   • 
Sanitární den - školní jídelna

 
03.02.2023   • 
Sanitární den - školní jídelna

 
06.04.2023   • 
Sanitární den - školní jídelna

 
07.07.2023   • 
Sanitární den - školní jídelna

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ