STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : FORMULÁŘE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

FORMULÁŘEMZDY, PERSONALISTIKA
Měsíční výkaz práce


Osobní dotazník


Propustka


Žádost o neplacené volno


Žádost o samostudium


Lékařská prohlídka - potvrzení


Lékařská prohlídka - žádost


Žádost o povolení účasti na vzdělávací akciPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Dotazník - základní údaje žáka


Přehled prospěchu a chování

Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy


Tematický plán

Formulář - zadání praktických maturitních zkoušek


Záznam o soutěžiŽÁCI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, ABSOLVENTI
Omluva nepřítomnosti, souhlas s testováním
Omluvný list


Souhlas s testováním - zletilí


Souhlas s testováním - nezletilíOpakování, změna oboru, přestup
Žádost o opakování ročníku - zletilí

Žádost o opakování ročníku - nezletilí

Žádost o opakování ročníku a změna oboru - zletilí

Žádost o opakování ročníku a změna oboru - nezletilí

Žádost o přestup na SPŠ Klatovy - zletilí

Žádost o přestup na SPŠ Klatovy - nezletilí

Žádost o změnu oboru

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o přerušení studia


Potvrzení
Potvrzení o studiu


Potvrzení o studiu - uplatnění vyživovaného dítěte


Žádost o vystavení potvrzení o studiu - pro absolventyPřijímací řízení
Přihláška 2023/2024

Zdravotní posudek k přihlášce

Hodnocení na vysvědčeních

Převod slovního hodnocení

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou


Maturitní a závěrečné zkoušky
Seznam četby k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z CJL


Žádost o nahrazeni zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkouškyStravování
Přihláška ke stravováníUbytování
Přihláška do domova mládeže


Uvolnění
Prohlášení k uvolnění z vyučování (opuštění budovy školy)


Žádost o uvolnění z vyučování tělesné výchovy


Žádost o uvolnění z vyučování


Žádost o pozdější nástup na výuku


Žádost o dřívější odchod z výukyVystavení opisů, stejnopisů
Žádost o vystavení opisu dokladu


Žádost o vystavení stejnopisu dokladuOSTATNÍ FORMULÁŘE
Škodní událost


Záznam o úrazu


Záznam o ztrátěFKSP
Žádost - penzijní připojištění


Žádost - ostatní aktivityOCHRANA OZNAMOVATELŮ
Oznámení


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ