STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ŠKOLNÍ JÍDELNA - INFORMACE K VÝDEJI ČIPŮ PRO STRAVOVÁNÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262



Vážení strávníci,

čipy pro nový stravovací systém se prodávají následnovně:

- pro cizí strávníky ve školní jídelně před odebráním prvního oběda - prodává p. Pšajdlová,

- pro žáky školy - prodej přes třídní učitele od 01.09.2022 (čip je stejný pro přístup do školy i pro stravování ve školní jídelně), před odebráním prvního oběda bude čip ve školní jídelně pouze spárován v kanceláři vedoucí školní jídelny. Před 01.09.2022 si mohou žáci vyřídit ve školní jídelně přihlášku ke stravování a inkasní platbu.

Záloha na čipy je 200,- Kč (žáci odevzdají zálohu 01.09.2022 třídnímu učiteli).  

Děkujeme za pochopení. 




Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ