STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : SOUTĚŽ ROHDE & SCHWARZ CHALLENGE 2018

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Studenti SPŠ Klatovy se zúčastnili soutěže Rohde & Schwarz Challenge 2018


Rohde & Schwarz Challenge 2018 byla soutěž určená pro třetí a čtvrté ročníky středních škol, pořádaná Vimperskou firmou Rohde & Schwarz. Tato firma je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je soukromou společností se sídlem v německém Mnichově. Zabývá se výrobou kompletních měřicích přístrojů, mobilních radiostanic a rovněž vinutými díly pro přístroje R&S. Provádí se zde také osazování desek plošných spojů, jejich následné zkoušení, montáž měřicích přístrojů a komponentů pro rozhlasové a televizní vysílače. S ohledem na zaměření firmy byla pojata i zmiňovaná soutěž. Úkolem jednotlivých týmů bylo v co nejkratším čase (maximálně dvou hodin) zkonstruovat dle dodané dokumentace a jednotlivých součástí funkční radiopřijímač.

Před započetím samotné soutěže byla studentům krátce představena formou prezentace firma R&S. Následovala prohlídka jednotlivých technologických oddělení firmy. Tato prohlídka byla již součástí soutěže, jelikož na každém stanovišti se studenti nejen seznámili s výrobou daných komponent, ale dostali jednotlivé součásti ke kompletaci radiopřijímače. Posledním stanovištěm byl sklad firmy, kde jednotlivé týmy dostaly v černé krabici dokumentaci a nezbytné elektronické součástky pro montáž. Dále následovala hlavní část soutěže, kde studenti měli připraveno pracoviště s potřebným nářadím a mikropájkami. Po společném odstartování soutěže, kdy „rozhodčí“ začal měřit čas, jednotlivé týmy otevřely dokumentaci a začaly s rozdělováním prací a kompletací výrobku. Na účastníky soutěže byly nachystány různé nástrahy ve formě odlišných hodnot elektronických součástek, polarit součástek a hlavně nutnosti kvalitního provedení.

Tým po dokončení montáže musel dle instrukcí na radiopřijímači naladit požadovanou frekvenci, na které byl vysílán soutěžní signál. Po zaznění signálu z radiopřijímače byl studentům zastaven čas, který se zapsal do výsledkové listiny. Studentům SPŠ Klatovy v zastoupení Martin Kadlec, Martin Bělík, Martin Kněžourek a Marek Vácha se zdárně podařilo zařízení sestavit v čase 1 hodina a 45 minut. V konkurenci středních škol z Jihočeského a Plzeňského kraje se bohužel nepodařilo studentům SPŠ Klatovy získat první příčku v této soutěži a hodnotnou cenu 10 000 Kč pro svou školu, ale úspěchem bylo zdárné dokončení soutěže, což se některým týmům z jiných škol zdaleka nepodařilo. První místo vybojoval tým studentů ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích s časem 1 hodina a 6 minut. Soutěž, jejíž součástí byla prohlídka celého závodu, byla pro studenty velmi poučná, protože se seznámili s technologiemi, které jsou na velmi vysoké úrovni ve svém oboru. Zároveň si prakticky vyzkoušeli práci a montáž elektronických zařízení s využitím miniaturních SMD součástí.

Ing. Karel Rendl
učitel odborných předmětů


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ