STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ÚSPĚCH STUDENTA OBORU STROJÍRENSTVÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

ÚSPĚCH STUDENTA OBORU STROJÍRENSTVÍ


Jiří Regner, student 3. ročníku oboru Strojírenství Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, zvítězil v okresním kole soutěže SOČ a v krajském kole v Plzni získal 2. místo.

Ve své práci nazvané „Pneumatické zábrany pro vlakové přejezdy“ se zabýval tématikou zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a zabránění kolizím motorových vozidel s vlaky. Hlavním cílem práce bylo nalézt alternativu ke klasickým závorám. Místo klasických závor navrhl tubusové a deskové zábrany, které zajistí absolutní neprůjezdnost vlakového přejezdu v případě blížící se vlakové soupravy.

Základní myšlenkou práce bylo co největší možné zamezení střetů a nenávratných škod na majetku a především na lidských životech. Důležitým faktorem řešení byla i finanční stránka celého systému.

(Odbornou konzultantkou pro SOČ byla Ing. Marie Makrlíková)

Ing. Věra Andrlíková


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ