STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ŠACHY SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCH

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

ŠACHY SLAVÍ DALŠÍ ÚSPĚCH


Žáci 4. ročníku naší školy oboru Elektrotechnika se zúčastnili další soutěže se svým projektem „Roboticky ovládaná šachová partie“. Tentokrát se jednalo o Elektrotechnickou olympiádu, kterou již čtvrtým rokem pořádá Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze.

Soutěž se skládala ze dvou etap. V té první bylo úkolem odpovědět na otázky vědomostního testu. Test absolvovalo 399 účastníků. Dalším krokem v soutěži bylo vypracování prezentace (projektu) na libovolné téma z oblasti technických oborů. Odborná komise podle výsledku testů a úrovně prezentací vyhodnotila pořadí soutěžících a 8 nejúspěšnějších jednotlivců nebo týmů bylo pozváno do celostátního finále soutěže, které proběhlo před odbornou komisí dne 15. dubna 2016 v prostorách FEL ČVUT v Praze.

Objektivně mohu říci, že šachové figurky pohybující se přízračně bez kontaktu člověka po políčkách šachovnice vzbudily mezi členy odborné poroty i ostatními soutěžícími a jejich pedagogy velký zájem. Dotazů na princip činnosti zařízení, jeho možnosti, využití a plány na vylepšení do budoucna byla celá řada.Členové komise neměli jednoduchou úlohu, co se týče rozhodování o konečném pořadí, neboť zajímavé a středoškolskou úroveň převyšující práce byly téměř všechny. Mezi ty nejzajímavější určitě patřilo průzkumné vozidlo s kamerou ovládané z webového prohlížeče libovolného mobilního zařízení, nízkofrekvenční zesilovač s korekcemi ovládaný dálkovým ovládáním nebo praktická studie programovacích metod pro vytváření bludiště a hledání cest v něm. Závěrečný verdikt poroty pasoval naše žáky na krásné bronzové 3. místo. Vzhledem k tomu, že soutěž měla celostátní charakter, je to více než vynikající výsledek.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat Václavu Míškovi, Davidu Truhláři, Ondřeji Tomanovi a Luboši Tůmovi za čas a za práci, kterou ve svém volném čase a nad rámec školních povinností věnovali na výrobu robotického šachového zařízení. Díky tomu se jim podařilo zviditelnit naší střední školu v republikovém měřítku.

Ing. Bohumír Kopecký


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ