STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2016

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2016 - OBRÁBĚČ KOVŮ


Název Kovo Junior 2016 - obráběč kovů
Místo Žďár nad Sázavou
Datum 11. - 13.04.2016

Umístění Antonín Poláček     2. místo 

Druhým nejlepším mladým obráběčem kovů z celé České republiky se stal Antonín Poláček ze Střední průmyslové školy Klatovy. Zvítězil v krajském kole a postoupil do celostátního finále soutěže Kovo Junior 2016, které hostila Vyšší odborná a Stření průmyslová škola Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina). Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech je CECH KOVO ČR. Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Soutěž byla organizována podle pravidel soutěže zručnosti ve strojírenských oborech Cechu KOVO ČR. Ve Žďáře nad Sázavou soupeřilo dvacet nejlepších mladých obráběčů z celé republiky, kteří reprezentovali jednotlivé kraje ČR. Jednotliví účastníci si porovnali svoje dovednosti a vědomosti, museli být mladší dvaadvaceti let a nesměli mít dokončené žádné předchozí vzdělání. Úkolem soutěžících bylo vyrobit dvě součásti dle výkresové dokumentace ve stanoveném čase. Kromě praktické části museli soutěžící absolvovat také teoretickou část, jež zahrnovala výpočty ze strojírenství a měření v četně zpracování měřícího protokolu. Cílem soutěže byla také výměna zkušeností z výuky na jednotlivých školách, propagace technických řemesel, posílení a propagace významu středního odborného školství. Naši žáci se každoročně účastní spousty soutěží a dosahují na nich dlouhodobě dobrých umístění. Dobré výsledky našich žáků ve srovnání s konkurencí jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou. Děkujeme Tondovi za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme mu, aby nasbírané vědomosti i v budoucnu zúročil. Profese obráběč kovů je v dnešní době velice perspektivní obor.

Související odkaz (další fotografie, videozáznam a výsledková listina):
http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-kovo-junior---obrabec-kovu

         
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ