Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - INFORMACE

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Přijímací řízení - informace

Gymnázium v Klatovech otevře ve školním roce 2018/2019 opět

  • jednu třídu osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ (30 míst)
  • jednu třídu šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd (30 míst)
  • dvě třídy čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd (60 míst)

Studium na gymnáziu je určeno především těm, kdo zamýšlejí v budoucnu studovat na vysoké škole (systém volitelných předmětů umožní přípravu na školy humanitního, technického, přírodovědného nebo jiného zaměření).

Přijímací řízení do prvních ročníků využije jednak prospěchu dosaženého na ZŠ v posledních třech pololetích a jednak výsledku testů z matematiky a českého jazyka centrálně dodaných Cermatem.

Procentuální váha výsledku testů bude 66% u čtyřletého studia, 70% u šestiletého studia a 90% u osmiletého studia. Testy proběhnou na všech středních školách v kraji 12. 4. a 16. 4. 2018 pro čtyřleté studium a 13. 4. a 17. 4. 2018 pro studium šestileté a osmileté.

Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a má možnost konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol, přičemž se počítá lepší výsledek. Informace jsou také na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html (včetně ukázek testů).

Kódy studia:

osmileté studium 79-41-K/81
šestileté studium 79-41-K/61
čtyřleté studium 79-41-K/41

Přihlášky ke studiu na platném formuláři (ke stažení na našich webových stránkách nebo na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html) odevzdají uchazeči řediteli Gymnázia do 1. 3. 2018. Gymnázium v Klatovech nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

S dotazy ke studiu na Gymnáziu v Klatovech a k přijímacímu řízení se obracejte na vedení školy – tel.: 376 310 847  (376 313 092, 376 315 245), mail: jslegl@klatovynet.cz

Platná pro 1. kolo přijímacího řízení roce 2018 (formát pdf)
Termíny přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
Čtyři snadné kroky k podání přihlášky.
Formát PDF. Tip: pokud přihlášku uložíte do počítače a následně otevřete, můžete údaje ve formuláři předvyplnit.
Na co se nejčastěji ptáte ohledně přijímacího řízení ...
Pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ
Každý uchazeč se nalezne pod přiřazeným kódem, který byl žákům rozdán na začátku prvního testu. Nízké skóre je i důsledkem obtížnosti testů, jež musí být značná, aby bylo možné uchazeče skutečně rozřadit.
Každý uchazeč se nalezne pod přiřazeným kódem, který byl žákům rozdán na začátku prvního testu. Nízké skóre je i důsledkem obtížnosti testů, jež musí být značná, aby bylo možné uchazeče skutečně rozřadit.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ