Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava
Nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium. Základní informace a přihláška.

AKTUALITY

Doktor David Franta z klatovského gymnázia hostem čtenářské dílny na ZŠ a MŠ Kladno Vodárenská
Výkonný výbor ocenil text Šárky Faicové, terciánky našeho gymnázia, velmi pěkným 3. místem.
Ve Frankfurtu nad Mohanem se konal Vánoční turnaj Kyokushinkai karate s mezinárodní účastí.
6. prosince 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří našeho gymnázia.
I k nám do budovy gymnázia se občas vloudí nějaká nadpřirozená bytost. Letošní Mikuláš s andělem a čertem po ruce trochu postrašil, ale i sladce potěšil žáky prim, sekund a tercií.
La pièce a été excellente et bien compréhensible, la scène intéressante.
Jakub Kislinger porazil 61 284 soupeřů!
Elektronická přihláška do konce února 2018
Pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ - vyzkoušejte si, jak probíhají a jak se hodnotí přijímací zkoušky do primy a tercie víceletého gymnázia.
V novém kalendářním roce jsou pro naše studenty připraveny dva zájezdy, které se zaměřují na historii a přírodní krásy anglicky mluvících zemí.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ