Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

AKTUALITY

5. - 9. září - základní informace
Chorvatsko, zadarský region - Sv. Filip a Jakov
V termínu 3. – 5. a 17. – 19. června se pod záštitou školního klubu konaly dva výjezdy na vodákům zaslíbenou řeku Otavu.
Ohlédnutí našich studentek za tradiční exkurzí
V pátek 10. června proběhlo na naší škole slavnostní předání cen za tvorbu výukového videozáznamu.
Ve školním roce 2015/16 se studenti naší školy opět zapojili do prodeje upomínkových předmětů v rámci dvou celostátních charitativních sbírek.
Komentáře studentů k letním sportovním kurzům v Žinkovech
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ