Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Aktuální informace pro uchazeče

Připomínáme, že přihlášky ke studiu se odevzdávají letos do 1. března (osobně nebo poštou) do sekretariátu gymnázia.

Pokud si uchazeč dává přihlášku na 2 školy, koná přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se počítá lepší výsledek.

Termíny zkoušek jsou zde:
Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termín

Další informace - viz sekce Přijímací řízení 

AKTUALITY

Elektronická přihláška do konce února 2017
Důležité informace pro přihlášené účastníky kurzů
Aktuální informace pro účastníky zimních kurzů v lednu 2017
Hlávkova nadace každoročně oceňuje Gymnázium v Klatovech jako jedinou střední školu podle poslední vůle architekta Josefa Hlávky, který zde studoval.
Do celostátního kola postupují Alžběta Křivohlavá a Terezie Holá. Blahopřejeme a držíme palce 24. března na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
Součást učebního plánu komplexní exkurzi na začátku září 2017. Varianty: Alpy / Chorvatsko / Kutnohorsko
Ve dnech 5. - 9. 9. 2016 jsme se zúčastnili školní exkurze do italských Dolomit, určené pro 2. ročník střední školy.
Téma letošního jazykového a naučného výletu do Španělska bylo SIESTAS a FIESTAS, v překladu by to mohlo znamenat odpočinek a svátky.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ