Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy :

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava
Máte chuť osvěžit si / zopakovat / doplnit znalosti němčiny? Potřebujete případně získat certifikát osvědčující znalost / připravit se na některou ze zkoušek z němčiny?

AKTUALITY

Vzpomínka na sportovní týden studentů nižšího gymnázia (včetně videoklipu)
Poznávací zájezd studentů francouštiny do Francie
Příležitost i pro Tebe. Uzávěrka přihlášek 31.10.2017
10 až 20 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii a celkové poznání pořádající země. Předběžné přihlášky do 30.11.2017.
Ohlédnutí za komplexní zahraniční exkurzí pro druhé ročníky
Sestry Kottovy dosáhly dalších skvělých úspěchů na mezinárodní scéně
Skvělého výsledku na mistrovství světa ve vodním slalomu dosáhl student naší školy Vít Pohanka
Zejména pro žáky primy a sekundy - zájemce o němčinu pro začátečníky je určen kroužek Nj, který se bude konat ve středu 13:30 - 14:30 v učebně S19 pod vedením lektorky Mgr. Lenky Lužné.
V atletickém poháru středních škol vyhráli chlapci i dívky z našeho gymnázia.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ