STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2018 - CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Studenti Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 se zúčastnili republikového finále soutěže Kovo Junior 2018


Zručný obráběč kovů musí umět číst z výkresové dokumentace, dokázat přemýšlet nad výrobním postupem, potřebná je i samostatnost a dávka trpělivosti. Vysíláním žáků na odborné soutěže si naše škola dlouhodobě ověřuje kvalitu své výuky. Naši žáci se opakovaně umisťují na medailových místech a postupují až do republikových kol. Stejně tomu tak bylo i letos, kdy v soutěži KOVO Junior 2018 oboru obráběč kovů uspěli v regionálním kole žáci František Šperl, který obsadil 3. místo a žák Václav Řezanka vybojoval 1. místo, stal se nejlepším žákem ve svém oboru v celém kraji a postoupil do republikového kola soutěže. Tohoto finále se účastní vítězové a druzí z jednotlivých krajských kol, kteří nemají dokončené žádné předchozí vzdělání a kteří v roce konání soutěže nedovrší dvaadvacet let věku. Soutěž je zařazena do přehlídky ČESKÉ RUČIČKY, jedná se o největší přehlídku podporující učňovské školství a řemeslo v České republice.

Organizátorem letošního republikového finálového kola soutěže KOVO JUNIOR 2018 – obráběč kovů byla VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina). Klání probíhalo ve dnech 18. až 20. dubna 2018 v areálu školy ve Strojírenské ulici.

Mezi sebou se utkalo 19 mladých obráběčů. Celkem se této akce zúčastnili soutěžící ze 16 škol z 10 krajů. Jejich úkolem bylo ukázat zručnost a předvést znalosti v oboru, kterému se rozhodli vyučit. Pro soutěžící byla vyhlášena soutěž v kategorii jednotlivců a krajských družstev.

Prvním úkolem bylo v časovém termínu dle zadané výkresové dokumentace zhotovit součástku „přechodka“, kterou tvořily dva dílce. Druhý úkol prověřil znalosti soutěžících. Jednalo se o měření součástí a zpracování měřícího protokolu, žáci museli vyhotovit rozbor uložení a vypočítat otáčky ze zadaných hodnot.

V kategorii jednotlivců obsadil žák SPŠ Klatovy Václav Řezanka 8.místo. V kategorii krajských družstev zastupoval Plzeňský kraj spolu s Václavem Řezankou také Matěj Vild (Střední škola Rokycany). Oba soutěžící prokázali velmi dobré výsledky, obsadili 3. místo, vzorně reprezentovali Plzeňský kraj. Na soutěž žáky připravovali a po celé tři dny ve Žďáru nad Sázavou podporovali učitelé Ing. Jan Sláma (Klatovy) a Pavel Pokorný (Rokycany).

Pro soutěžící žáky se jednalo o dobrou zkušenost. Získali cenné zkušenosti z odborných dovedností, jež mohou využít i v závěrečných zkouškách, které je za nedlouho čekají. I při nich budou muset dokázat, že jsou novou generací pověstných českých zlatých ručiček. Další smysluplné cíle třídenního setkání pedagogických pracovníků a soutěžících představovala výměna zkušeností, propagace technických řemesel a porovnání připravenosti budoucích absolventů škol technického a strojírenského zaměření.

Ing. Jan Sláma
učitel odborné praxe


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ